Årsmøtet som var planlagt 26. mars 2020 utsettes til samfunnssituasjonen har stabilisert seg. Ny innkalling kommer fire uker før ny dato, iht vedtektene, og muligheten for å melde inn saker åpnes igjen når innkallingen sendes ut.

Ta vare på hverandre, og hold kulturen varm til vi møtes igjen!