Historien og vedtekter

HISTORIE OG BAKGRUNN

Foto: OPP -avisa

Foto: OPP -avisa

Oppdal sang- og musikkråd endret navn til Oppdal kulturråd i 2005, samme år som kulturhuset ble vedtatt og byggingen startet.

Kulturrådet har bestått av 11 lag og foreninger med tilsammen 725 medlemmer. Det ble i starten etter navneendringen ledet av Lene Skalleberg i Lenes dansesenter.

Foruten dansesenteret har kulturrådet bestått av foreningene Oppdal Mannskor, Oppdal Songlag, Rute 4 sang og revygruppe, Oppdal Musikkforening, Oppdal juniorkorps, Oppdal gospelkor, Oppdal historielag, Oppdal Trekkspillklubb og Oppdal spell- og dansarlag, samt Svein Asphaug Dørum som privatperson.

FORMÅL FOR OPPDAL KULTURRÅD

Oppdal kulturråd skal fremme kulturen og kulturlivets interesser i Oppdal ved å:

 • a) Bidra til økt forståelse av kulturlivets og kulturens betydning for livskvalitet, identitet,
  trivsel og folkehelse, samfunnsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, næringsutvikling
  og inkludering.
 • b) Styrke kulturlivet organisatorisk med kursing og opplæring
 • c) Tilrettelegge for samarbeid og informasjon om aktiviteter og arrangement
 • d) Være et samla kulturliv sitt felles organ overfor Oppdal kommune, Oppdal kulturhus og
  sentrale kulturinstanser.
 • e) Være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet.

KULTURRÅDETS ARBEIDSOPPGAVER

Styret skal arbeide etter lagets vedtekter, og etter de vedtak og retningslinjer som
årsmøtet fastsetter. Videre skal styret:

 • Forberede saker for årsmøtet
 • Sette i verk vedtak fra årsmøtet
 • Behandle og følge opp aktuelle saker som kommer inn under formålsparagrafen
 • Være kontaktledd inn mot kommune og kulturhus på vegne av kulturaktører
 • Være lokalt utøvende kontaktledd inn mot sentrale kulturorganisasjoner