Kulturarv / - vern

Kulturarv og -vern er noe som inkluderer kulturrådets arbeide sammen med historielag, museums-foreninger, spellemannslag og leikarringer.

 

Frivillige dugnadssarbeidere setter opp nyrestaurert portal til Dørresstuggu på Oppdalsmuseet.

Oppdal kulturråd vil arbeide for å forbedrede rammevilkår for organisasjonene som driver med kulturarv og -vern, herunder

  • Kulturrådet i Oppdal skal også være et lokalt utøvende kontaktledd inn mot sentrale kulturorganisasjoner der kulturarv/ – vern er en del av dette.
  • Være aktiv i kommunens planarbeid innenfor kulturområdet
  • Møteplasser for tradisjonsutøving og formidling
  • Bidra til økt forståelse av kulturlivets og kulturens betydning for livskvalitet, identitet, trivsel og folkehelse, samfunnsutvikling, verdiskaping, sysselsetting, næringsutvikling og inkludering.
  • Kulturrådet vil være et talerør for organisasjoner som driver med kulturarv og – vern og som ønsker å få gjennomslag ovenfor politikere.

Derfor trenger vi din organisasjon som medlem.

Les mer om bygninger og andre kulturminner HER på Oppdal kommune sine nettsider.

HER er Oppdalsmuseet sin nettside.

Oppdal Historielag er også et aktivt lag som har sin egen nettside HER med masse informasjon om kulturminner i Oppdal.