Kulturrådets stipend

​Frist for å søke stipend for 2023 er 31. desember 2023.

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning
(revidert under årsmøte 12. februar 2023)

  1. Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning eller ønsker videreutvikling i kulturuttrykk. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal. Søkere med hovedvirke i Oppdal vektlegges.
  2. Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd v/ styreleder. (oppdal.kulturrad@gmail.com)
  3. Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen og i sosiale medier senest en måned før søkefrist.
  4. Frist for søknad er 31. desember. Tildeling vil skje på nyttårskonserten i Oppdal Kulturhus.
  5. Godkjenning og eventuelle avslag skal begrunnes av styret.
  6. Den totale summen som kan utbetales per år begrenses til kr. 10.000,- uavhengig av antall mottatte søknader.
  7. Den som tildeles midler må rapportere innen 31. desember det året midlene mottas om hvordan pengene brukes.

De siste tildelinger av kulturrådets stipend:

2020
Delt stipend (1500.-/pr stk)
Hilde Halseth, Robin Morken, Solveig Svorkmo-Lundberg, Guro Sampson Welander, Håkon Kvam, Oppdal Spel- og dansarlag og Eldrid Gorset.

2021
Eldrid Gorset

2022
Oppdal Spell- og dansarlag