Kulturrådets stipend

NB! Frist for å søke stipend for 2021 er flyttet til 31.desember 2021. 

Statutter for Oppdal Kulturråds stipendordning (redigert og vedtatt 11.juni 2020)

  • Stipend kan søkes av alle, enkeltpersoner eller lag/foreninger som enten er i utdanning, eller ønsker videreutvikling i kulturuttrykk med mest vekt på talentutvikling. Søkeren(e) må ha tilknytning til Oppdal.
  • Søknaden må spesifiseres med innhold, beløp det søkes om, og sendes Oppdal Kulturråd v/ styreleder.
  • Den som tildeles midler må rapportere om hvordan pengene er brukt.
  • Frist for søknad er 1. november. Tildeling vil skje på nyttårskonserten i Oppdal Kulturhus.
  • Godkjenning og eventuelle avslag skal begrunnes av styret. Kulturrådet vil annonsere i lokalpressen og i sosiale medier med hensyn til søkefrist.
  • Den totale summen som kan utbetales per år begrenses til kr. 10 000.- uavhengig av antall mottatte søknader.