Medlemsfordeler

Som medlem i Oppdal Kulturråd blir du en del av et bredt nettverk av kulturaktører i Oppdal.

Du får tilgang til møteplasser hvor medlemmene sammen med kulturrådets styre kan informere om, diskutere og planlegge samarbeid og prosjekter. Med full kontroll over oversikt og kalenderoppføringer på vår nettside, samt hjelp til PR, får du enda større nedslagsfelt i sosiale medier og økt synlighet i digitale medier. Du vil bli invitert til relevante kurs og samlinger, og få hjelp til skriving av søknader. I tillegg jobber vi for å få til praktiske fordeler for våre medlemmer i forbindelse med gjennomføring av arrangementer, spesielt med tanke på utstyr og transport. 

 

Kontigent

  • Kr. 500,- årlig for lag/forening totalt
  • Kr. 100,- årlig for enkeltmannsforetak/artister