Støtte og tilskudd

For å tørre å satse og planlegge nye prosjekter, arrangementer og gode ideer trenger de fleste økonomisk støtte.

På Oppdal kommune sine sider er det samlet informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på. Ikke bare i kommunen, men fra interesseorganisasjoner, stipend, kulturdepartementet, fylkeskommune mm.

Kontakt kulturkonsulent Sjur Vammervold i Oppdal kommune ved spørsmål om disse eller ev. for å få råd og tips i forbindelse med søknad. Hvis du/dere vet om en støtteordning som ikke står på kommunens liste: Ta også da kontakt med kulturkonsulenten eller ved Servicetorget.

Kulturkonsulent Sjur Vammervold e-post eller tlf. 72 40 18 27.