Styret og kontaktinfo

Kerstin Bergenwall

Kerstin Bergenwall

Leder

913 60 078
oppdal.kulturrad@gmail.com

Jørn Hoel

Jørn Hoel

Nestleder/sekretær

991 51 503
jornhusstohoel@gmail.com

Oda Ørstad

Oda Ørstad

Kasserer

Yngvild Norigard

Yngvild Norigard

Styremedlem

458 74 130
yngvild@norigardbruk.no

Gjermund Strand

Gjermund Strand

(Styremedlem til oktober 2022)

Joakim Størvold

Joakim Størvold

Styremedlem fra okt. 2022 (tidl. varamedlem)

986 00 414
joakimstor@hotmail.com

Vidar Birk

Vidar Birk

Varamedlem

974 01 262
vidarbirk@hotmail.com