Årsmøte avholdt på Krux

Foto: Krux

Mandag 2. mai hadde Oppdal Kulturråd sitt årsmøte. Denne gangen i møterommet Katedralen i innovasjonssenteret Krux. Her ble vi godt mottatt og fikk en liten presentasjon av bl.a. Skaperverkstedet.

Om ikke så mange medlemmer var representert denne kvelden, så var engasjementet stort blant de som møtte opp. Gode diskusjoner viser at det er mange i «bøgda vår» som brenner for et levende kulturliv. Medlemsundersøkelsen vi gjorde i fjor for å se hvordan de lokale forholdene i fbm pandemien var, ble også presentert som en del av årsmeldingen.

Utenom vanlige årsmøtesaker og valg ble statuttene for kulturrådets stipend oppdatert. Det kom også innspill til de faste samarbeidsmøtene som Oppdal Kulturråd har med Oppdal kommune og Oppdal Kulturhus og også forslag om at vi bør verve enda flere medlemmer for å stå sammen om arbeidet for gode villkår for kulturen i Oppdal.

Slik ser det nyvalgte styret ut.

Ta kontakt hvis det er noe DU/DERE syns at vi skal ta fatt i! 

 • Leder for 1 år: Kerstin Bergenwall 
 • Nestleder for 2 år: Jørn Hoel
 • Kasserer: Oda Ørstad Flatmo (ikke på valg)
 • Styremedlem: Gjermund Strand (ikke på valg)
 • Styremedlem for 2 år: Yngvild Norigard 
 • Varamedlem for 2 år: Joakim Størvold 
 • Varamedlem: Vidar Birk (ikke på valg)

 

Revisorer for 1 år:

 • Kjetil Ween
 • Ola Tor Vagnildhaug

 

Valgkomite:

 • Anne Marie Dalen Strypet (ikke på valg)
 • John Vammervold valgt for 2 år