Også i år deles Ildsjelprisen ut under Nyttårskonserten til Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening i januar.

Magne Myran mottar Ildsjelprisen for 2021. Foto: Avisa OPP

Juryen består av representanter fra Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdalsbanken, Oppdal Idrettsråd og Oppdal Kulturråd. Juryen tar utgangspunkt i innsendte forslag for å finne en verdig mottager. Prisen består av et diplom til vinneren, samt en pengepremie på kr. 10.000,- som ildsjelen skal gi videre til et lag/forening etter eget ønske. I tillegg sponser Oppdalsbanken middag for ildsjelen med familie/venner.

Her er statuttene for Ildsjelprisen:
Hvem er en Ildsjel?

 • En eller flere personer som har gjort mye for fellesskapet, og en ekstraordinær innsats
  for sitt lag/forening
 • En som bruker mye av sin fritid
 • Et hverdagsmenneske

Kjenner du noen som bør nomineres?

Har du forslag til gode kandidater kan du/dere benytte vårt kontaktskjema. Skriv en kort begrunnelse hvorfor akkurat din kandidat bør bli årets ildsjel. Eller sendes på e-post til oppdal.kulturrad@gmail.com innen søndag 11. desember.

Disse har mottatt Ildsjelprisen:

 • Magne Myran (2021)
 • (I 2020 ble ikke prisen delt ut pga koronasituasjon).
 • Jenny Kristin Heggvold (2019)
 • Geir Olav Hågensli (2018)
 • Sigrid Mesloe (2017)
 • «Hjertelig jul» v/ Siw Fagerhaug, Line Aukrust, Tove Havdal og Vigdis Westman (2016)
 • Ståle Flotten (2015)
 • Oddbjørn Klett (2014)
 • Margot Pawlik (2013)
 • Arnt Erik Gorset (2012)
 • Inger Eithun og Eldbjørg Mesloe (2011)
 • Odd Magne Mellemseter (2010)
 • Kari Lunde Riise (2009)
 • Ingvald Haugan (2008)