Årsmøte i Oppdal Kulturråd avholdes på KRUX i møterom Katedralen mandag 2. mai klokken 19.00.

E-post med innkalling har gått ut til våre medlemmer. I år trenger vi ikke påmelding, men det er uansett fint om dette gjøres ved å sende oss en e-post. Er du ikke medlem men interessert i hva Oppdal Kulturråd gjør er du hjertelig velkommen til å melde deg på, men det er bare medlemmer som har stemmerett under selve årsmøtet.

På agendaen står vanlige årsmøtesaker. Øvrige saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtedato (denne gangen senest 19.april).

Her er sakslisten for årsmøtet:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av fullmakter
 3. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokoll
 4. Årsmelding
 5. Revidert regnskap
 6. Innkomne saker fra lag, medlemmer og styret
 7. Medlemskontingent
 8. Godtgjørelse styreleder og styremedlemmer
 9. Arbeidsplan og budsjett for neste års drift
 10. Valg av
 • 2 revisorer for ett år
 • 5 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • 2 medlemmer til valgkomite

Da møtet gjennomføres i KRUX håper vi på ekstra godt oppmøte for å bli kjent med Oppdals nye næringsbygg! Oppdal Kulturråd jobber for et godt samarbeid med næringslivet i bøgda vår.

Servering av kaffe og te.

Vel møtt!

Foto: Krux

Foto: Krux