Alle medlemmer skal i dag ha mottatt en medlemsundersøkelse på e-post.

Oppdal Kulturråd ønsker på tampen av et utfordrende år å utrede hvordan koronasituasjonen har påvirket våre medlemmer i 2020. Vi håper dere kan bruke litt dyrebar førjulstid til å svare på en kort undersøkelse. Vi vil gjerne høre fra ALLE våre medlemmer. Lag/foreninger/band, etc. kan sende inn ett samlet svar.

Frist for å svare er 31. desember 2020. NB!: Det trekkes en tilfeldig vinner som får en flott premie!

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge konkrete konsekvenser av koronasituasjonen for kulturlivet i Oppdal. Svarene oppsummeres og en oversikt vil publiseres og formidles til bl.a. Oppdal kommune. Kulturrådet håper at en slik undersøkelse kan gi politikere og samfunnet forøvrig innblikk i de utfordringene kulturaktører har møtt og kommer til å møte fremover, og således inspirere til økt forståelse og støtte. Kulturrådet vil bruke dataene fra undersøkelsen aktivt i arbeidet for gode vilkår og ordninger for kulturlivet.