Oppdal kulturråd deler ut utviklingsstipend for 2020 til 7 søkere

 

Se reportasje fra Opp-avisa her: https://www.opp.no/nyheter/2021/02/05/Håper-på-Italia-reise-23445836.ece

 

Søkere

  • Eldrid Gorset
  • Guro Samspon Welander
  • Hilde Halseth
  • Håkon Kvam
  • Oppdal spell- og dansarlag v/ Jan Kåre Bjørkås
  • Robin Morken
  • Solveig Svorkmo-Lundberg

 

Kulturrådets innstilling

Oppdal kulturråd innvilger alle årets søknader og utbetaler stipendene våren 2021. Kulturrådets medlemmer vedtok i årsmøtet 2020 en årlig totalramme på kr. 10.000,- for utbetaling av stipend. Dette fordeles da på syv søknader slik at hver søker mottar kr. 1500,-.

Kulturrådet er, med bakgrunn i sterke søknadstekster, sikre på at stipendene kommer til god nytte og kan inspirere til videre utvikling, kreativitet og uttrykk. Alle søkere har lokal forankring og fokuserer på kompetanseheving eller anskaffelse av midler til dette, noe kulturrådet ser veldig positivt på, spesielt i dagens samfunnssituasjon. Kulturrådet ser fram til å oppleve søkerne på scener og i galleri i fremtiden, og håper stipendene kan hjelpe på veien dit.