Oppdal Kulturråd inviterer sine medlemmer til en kveldsprat vedrørende kompensasjonsordninger og stimuleringsmidler i forbindelse med korona-situasjonen. Møtet avholdes på Zoom onsdag 10.mars kl 20:00!

Påmelding sendes per e-post til Oppdal kulturråd så får du en lenke i forkant av møtet.

Vi har fått med oss blant andre Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk Musikkråd, og Sjur Vammervold, kulturkonsulent i Oppdal kommune, som vil gjennomgå ulike nasjonale og lokale ordninger, samt svare på spørsmål.

Vi håper også på god erfaringsutveksling medlemmene imellom! Medlemsundersøkelsen vår viste at flere allerede har søkt og mottatt midler, mens andre ikke har søkt. Resultatene fra denne vil også presenteres kortfattet.

Forbered noen spørsmål, og vis gjerne til egne erfaringer i søknadsprosessen!