En overrasket Jenny Kristin Heggvold mottar Ildsjelprisen for 2019 av Oddveig Merete Nordbø og Gjert Arne Os. FOTO: JAN INGE FLÅ/OPP-avisa

Også i år deles Ildsjelprisen ut under Nyttårskonserten til Oppdal Juniorkorps og Oppdal Musikkforening i januar. I (I 2020 ble ikke prisen delt pga koronasituasjon).

Juryen består av representanter fra Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdalsbanken, Oppdal Idrettsråd og Oppdal Kulturråd. Juryen tar utgangspunkt i innsendte forslag for å finne en verdig mottager. Prisen består av et diplom til vinneren, samt en pengepremie på kr. 10.000,- som ildsjelen skal gi videre til et lag/forening etter eget ønske. I tillegg sponser Oppdalsbanken middag for ildsjelen med familie/venner.

Her er statuttene for Ildsjelprisen:
Hvem er en Ildsjel?

  • En eller flere personer som har gjort mye for fellesskapet, og en ekstraordinær innsats
    for sitt lag/forening
  • En som bruker mye av sin fritid
  • Et hverdagsmenneske
Kjenner du noen som bør nomineres?

Har du forslag til gode kandidater kan du/dere benytte vårt kontaktskjema. Skriv en kort begrunnelse hvorfor akkurat din kandidat bør bli årets ildsjel. Eller sendes på e-post til oppdal.kulturrad@gmail.com innen mandag 13. desember.